Det är snart tid för lunch. Hos hemtjänsten i Öregrund pågår en febril aktivitet. Personalen samlas i hemtjänsten innersta, det vill säga det rum där arbetet leds och fördelas. Vagnar med måltidsförpackningar rullas in i rummet. Maten packas ned i väskor.
Tiden personalen får hos brukarna är knapp. På morgonen ska de på 25–30 minuter hjälpa vissa brukare att duscha. Det innebär att de ska få personen att stiga upp ur sängen, komma in i duschen och sedan hjälpa till med påklädningen. Hos en brukare ska lunchen serveras på tre minuter.

Verksamheten är tidsstyrd. Besöken hos brukarna får pågå ett visst antal minuter. Tiden är noga uträknad. Enligt personalen är det en stor stressfaktor. Det blir sällan tid över för samtal och personalen frågar sig om de över huvudtaget finns tid för omsorg längre.
– Om det tar lång tid för en brukare att gå upp, ja då spricker tidsschemat och de andra blir lidande. Får vi ett larm blir det katastrof, säger Petra Sigvardsson.

Det råder ofta personalbrist hos hemtjänsten i Öregrund. Enligt Petra Sigvardsson är grundbemanningen för låg. Sjukskrivningar är inte ovanliga. De timvikarier som sätts in räcker inte till. Enligt Petra Sigvardsson får hon och kollegerna ofta ta över de sysslor som ligger på en sjukskriven kollega.
Petra Sigvardsson berättar att hon är helt slut efter ett arbetspass. Många gånger orkar hon inte göra något efter arbetet. Hon får medhåll av kollegerna som sitter runt bordet. Toalettbesök får skötas i skogen mellan jobben.
– Vi är glada om vi hinner äta lunch. Vi får tid över de dagar en brukare åker in på sjukhus, säger hon.

Bland den ordinarie personalen är det endast två som arbetar heltid, de övriga arbetar deltid trots att de flesta vill gå upp till heltid. Med en ingångslön på 16 900 kronor i månaden är det svårt att få pengarna att räcka till som deltidsanställd.
Ing-Britt Häggkvist är en av brukarna som personalen besöker. Hon vet att personalen är stressad, men märker det sällan. Den här morgonen har Petra Sigvardsson lyckats få lite tid över.

När vi efter 45 minuter lämnar Ing-Britt Häggkvist konstaterar Petra Sigvardsson att hon stannade tre gånger längre än vanligt.
För Petra Sigvardsson är det brukarna och hennes kolleger som får henne att fortsätta arbeta.
– Vi är kanske det enda besöket de här människorna får, säger hon.