Företaget Bergkvara Buss AB, med säte i Kalmar, vann tidigare i höst UL:s nya upphandling som sträcker sig från år 2020 till år 2027 – med möjlighet till förlängning i två plus två år. Två bolag har överklagat beslutet som ska prövas av förvaltningsrätten i Uppsala.

Den förra upphandlingen från år 2011 vann KR Trafik, men genom en försäljning tog Sambus – som bland annat består av flera lokala bussföretag i Uppland i samverkan – över skolbusstrafiken några år senare och har drivit den sedan dess (utom i Enköping där Bergkvara är leverantör). Inger Högberg på Högbergs Buss är en av delägarna:

– Om jag förstått rätt var vårt anbud billigast från början och därför har vi i Sambus överklagat.

Vad skulle det betyda om Sambus förlorar skolbusstrafiken i länet?

– För chaufförerna är det inget problem, de får alltid jobb. Problemet är att det privata företagandet i Uppland när det gäller busstrafik försvinner.

Familjeföretaget Kristian Larsson Busstrafik i Björklinge med cirka 30 anställda är ett av landets äldsta bussbolag, och ingår också i Sambus. Ägaren Håkan Larsson säger att det skulle slå hårt mot dem om UL:s upphandlingsbeslut består.

– Skolbusstrafiken påverkar oss väldigt mycket. Den står för mer än 60 procent av vår verksamhet, och det här för med sig inte bara att vi tappar trafik utan också andra saker genom att vi nyttjar bussarna på annat som kommunen och idrottsföreningarna har nytta av. Sedan har vi den stora biten, som jag ser det, med vår lokalkännedom.

Johan Sundman (S) är ordförande i kollektivtrafiknämnden som styr UL. Han kan i övrigt inte uttala sig om sakfrågan och den pågående processen, men beklagar om lokala bussbolag slås ut.

– Det vore synd, och det är just därför som vi politiker jobbar så mycket som möjligt för att även minde och lokala företag ska kunna vara med och lägga anbud. Men vi får inte rigga upphandlingar så att det passar lokala producenter, då kan man nästan garantera att det blir överklagat. Vi tvingas i så fall inte bara göra om upphandlingen, utan måste också betala böter.

Stefan Adolfsson är avdelningschef för samhälle och trafik på UL. Han vill inte gå in på detaljer, med anledning av den pågående domstolsprövningen.

– Vi utgår från de upphandlingsregler vi har. När vi fått in anbud kan man ha en förhandling, bara man gör det korrekt. Man går igenom vad som är kostnadsdrivande för att vi ska få ut den produkt vi är ute efter på bästa sätt.