Den statliga utredningen SOU 2015:61 ”Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning” är ute på remiss. Flera av länets konsumentrådgivare har undertecknat en gemensam skrivelse som skickats till alla riksdagsledamöter från Uppsala län samt till ledamöterna och ersättarna i riksdagens civilutskott som ingår i lagstiftningskedjan.

I brevet står bland annat att tjugo procent av de konsumenter som kontaktar konsumentrådgivare har råkat ut för telefonförsäljning som lett till problem. Inte sällan handlar det om äldre människor som har svårt att uppfatta ärendet och värst drabbade är äldre jord- och skogsbruksägare som får sina telefonavtal skrivna på företaget av oseriösa försäljare.

– Många äldre och även andra som också har ett litet företag bredvid görs om till företagare, och då gäller annan lagstiftning. Bland annat har man ingen ångerrätt, säger Östhammars och Uppsala kommuns konsumentrådgivare May Strandberg som anser att 14 dagars ångerrätt bör gälla alla.

– Det är även självklart att man ska följa upp ett muntligt avtal med en skriftlig namnteckning så att man i lugn och ro kan titta igenom vad man kommit överens om.

Ett skriftlighetskrav vid all telefonförsäljning till konsumenter föreslås också i utredningen. Men konsumentrådgivarna vill gå ett steg längre.

– Vi tycker inte att man ska behöva anmäla sig till Nix-registret för att slippa försäljning per telefon. Vi tycker att man ska ha ett ja-register, dit konsumenter kan ringa och registrera sig om man vill bli uppringd av försäljare.

Hur stort intresse skulle det ha, tror du?

– Intresset skulle nog vara lågt bland konsumenterna. Men man kan vända på det också, det blir ett annat förhållningssätt för den som ringer när försäljaren vet att den som blir uppringd också är beredd att lyssna på erbjudandet.

May Strandberg anser att Nix-registret inte respekteras av oseriösa företag. Hennes bild är att telefonförsäljarbranschen just nu lobbar starkt mot utredningens förslag, bland annat med argumentet att en skärpt lagstiftning skulle leda till färre arbetstillfällen för unga.

– Med all respekt för det, jag ser avarterna av telefonförsäljningen så starkt. Det har blivit ett sätt att jobba i branschen som på många sätt är oetiskt och det är något vi inte vill uppmuntra. Hemmet bör vara en fredad zon.