Magdalena Sjelin är beredskaps- och säkerhetssamordnare i Östhammars kommun och en av hennes arbetsuppgifter är att analysera risker och sårbarheter, så att alla vet vad de ska göra den dag något extraordinärt inträffar.

– Vi arbetar mycket med det förebyggande arbetet och när det blir skarpt läge ska vi snabbt kunna göra verkstad av vår krishanteringsplan, säger hon.

Stormen Alfrida – som drog in över Sverige i allmänhet och Uppsala och Stockholms län i synnerhet – natten till den 2 januari i år är ett exempel på ett sådant skarpt läge.

Den drabbade väldigt många och när det dagen efter stod klart att strömmen inte skulle återvända till kommuninvånarna de närmaste dagarna beslutades att alla kommunens sport- och simhallar skulle hålla öppet för behövande.

– Där har de som behövt kunnat hämta vatten, duscha, ladda sina mobiltelefoner och värma sig och den möjligheten finns fortfarande för de kommuninvånare som saknar ström, säger Magdalena Sjelin.

Ett samarbete med kyrkorna inleddes också snabbt och dessutom har information fortlöpande lagts ut på kommunens hemsida.

– Fast där har ju inte de som kanske drabbats värst kunnat få svar, eftersom de inte haft någon uppkoppling, och därför finns också informationsnumret 11313 som man alltid kan ringa för att lämna eller få information i sådana här lägen.

Det stormrelaterade arbetet kommer att utvärderas framöver, men redan nu ger Magdalena Sjelin alla inblandade beröm för sina insatser.

Hon tycker att kommunens beredskap var god, liksom civilsamhällets och individens, och hon tycker att alla lyckats agera bra i den här händelsen.

– Organisationen har testats och övning ger som bekant färdighet.

Apropå övning kommer den stora övningen Havsörn att arrangeras till hösten, under ledning av länsstyrelsen.

Det är en övning som regelbundet arrangeras i kärnkraftslän och där spelar Östhammars kommun av förklarliga skäl en central roll.

Ett annat viktigt arbete är den risk- och säkerhetsanalys som ska uppdateras i år och Östhammars kommun vill även utveckla samarbetet med det civila samhället, frivilliga organisationer, det lokala näringslivet och myndighetsgrannar.

– Tillsammans skapar vi en starkare beredskap, säger Magdalena Sjelin.