Tio politiker från partier som ställer upp i söndagens kommunalval var under tisdagskvällen på plats i Storbrunn i Östhammar för att debattera lokala valfrågor.

Flera ämnen diskuterades under kvällen, bland annat skola och barnomsorg, bostäder och tillväxt, klimat och miljö, omsorg och trygghet och kultur och fritid.

Politikerna fick chansen att kortfattat berätta vilka frågor som deras parti kommer driva efter valet. Kerstin Dreborg (MP) pratade om vikten av att värna om kommunens vatten, Lars O Holmgren (Boa) berättade om hans partis strävan efter en bättre skola och kommunala investeringar, Jacob Spangenberg (C) berättade om Centerns kamp för en levande landsbygd, Åsa Lindstrand (OF) förklarade att sakfrågorna är viktigast för Ostkustens framtid, Martin Wahlsten (SD) vill stoppa invandringen för att lägga mer resurser på välfärden och värna om svenska traditioner, Lena Hagman (KD) vill kämpa för att ingen byskola ska läggas ned och att förbättra vård och omsorg, Margareta Widén Berggren (S) väljer trygghet och välfärd före skattesänkningar, Julia Andersson (L) vill jobba för en mer tillgänglig kommun och införa mobilförbud i klassrummen, Pär-Olof Olsson (M) pratade om ledorden ansvar, långsiktighet och omtanke och Ingeborg Sevastik (V) vill värna om allas lika rätt i samhället.

Alla partier var överens om att mer resurser behöver läggas på äldreomsorgen, men det fanns många frågor där det fanns olika uppfattningar. En av dem var frågan om vattenförsörjningen i kommunen. Lars O Holmgren kritiserade den sittande majoriteten för kvaliteten på kommunens vattenreningsverk.

– Det Lars säger är inte sant. Kommunens reningsverk fungerar alldeles utmärkt, replikerade Jacob Spangenberg.

Varje politiker fick möjlighet att ställa en fråga till en kollega under debatten. Pär-Olof Olsson passade på att fråga Jacob Spangenberg om Centerpartiet skulle fortsätta att samarbeta med Socialdemokraterna, som partier gjort den här mandatperioden, eller välja att stötta de borgerliga partierna efter valet.

– Vi är beredda att samarbeta med alla partier som är på väg framåt, men frågan är hypotetisk, svarade Jacob Spangenberg.

Men Pär-Olof Olsson menade att valet inte alls är hypotetiskt.

– Du har möjlighet att sitta kvar med Socialdemokraterna eller bilda en majoritet med de borgerliga partierna. Men jag tackar för det icke-svaret, sade Pär-Olof Olsson.