Gästrike-Vatten som ansvarar för vattenförsörjningen i bland annat Östhammars kommun meddelar att de restriktioner som införts kvarstår, sedan början av juni råder bevattningsförbud i kommunen.

Tack vara att de boende varit sparsamma och att Gästrike-Vatten intensifierat sitt förebyggande läcksökningsarbete. I Östhammar ser man en besparing på 10 procent, i Österbybruk 13 procent, i Alunda 7 procent och i Gimo 4 procent. I Hargshamn och Öregrund är läget oförändrat.

Gästrike-Vatten fortsätter att söka och åtgärda läckor främst i Alunda och Österbybruk där vattentillgången är sämst.