Andelen 65-åringar och äldre är relativt hög i Östhammars kommun – 26 procent i kommunen jämfört med rikssnittet på 23 procent. Och prognosen talar för att antalet äldre fortsätter att öka. År 2027 har Östhammars kommun nästan tusen fler invånare som är 65 år och äldre än i dag, dessutom kommer de som är 80-plus att utgöra en stor del av ökningen. Även i Tierp och Uppsala ser det ut på liknande sätt. Men var ska de bo när hälsan börjar vackla och orken inte räcker som förut?

UNT träffar fyra aktiva i Gimo PRO över en termos kaffe och nybakad sockerkaka en söndag i Carl-Johansgården som föreningen disponerar. De bor i villa och är i dag i dryga 70-årsåldern. Tre av dem har jobbat på Sandvik i Gimo i över 40 år, en har jobbat på posten i 25 år. Nu är de pensionärer.

– Vi resonerar mycket om det här med boende. Det är ju så när man blir äldre, tomten ska skötas och sjukdomar kommer till en så att man inte orkar, säger Lennart Löfgren.

Artikelbild

| Bygger nytt. I april var det dags för nästa bygge, nu i Gimo. Här blir det 17 nya bostäder - företrädesvis tvåor på 45 kvadrat.

PRO-föreningen har till och med gjort en enkät i år, riktad till samtliga medlemmar på orten. Av de cirka 80 personer som svarat – av 230 hushåll –  uppger de flesta att de bor i villa i dag, och att de om fem år helst vill bo i hyresrätt.

– Vi står i kö hos Östhammarshem, men det finns ju inga lägenheter, säger Enid Hägg som bor i en tvåplansvilla med sin make.

Tvåplanhus med trappor är inte idealiskt. Paret vill flytta till en lägenhet, dock ingen som är alltför liten. De lägenheter som Östhammarshem bygger just nu i Gimo tror hon inte på. Det är främst mindre lägenheter på cirka 40 kvadratmeter.

– De är så små. Att flytta från en sexrummare till en tvåa på 42 kvadrat, det blir för trångt, säger Enid Hägg.

– Det är staten som puttat på för att bygga i den storleken, för att få många bostäder, säger Bengt Petersson och syftar på det statliga stöd som Östhammarshem fått för byggprojektet.

– Men vem vill flytta dit? Möjligen om man är ensamstående, men inte så länge man är två, säger Lennart Löfgren.

Större lägenheter betyder högre hyra. Östhammarshems vd Anders Erixon har försvarat bostadsprojektet med att det i slutet av månaden är plånboken som avgör var man kan bo. Men Bengt Petersson menar att många av pensionärerna som sitter på stora hus skulle ha råd, bara det byggdes större lägenheter. Uppåt 10 000 kronor är inte otänkbart för en nyproducerad trerummare.

– Flera av oss har svårt att tänka oss summor på den nivån, men vi får vänja oss vid det om vi ska ha den storleken på lägenheter som vi pratar om och önskar. Vi har en summa pengar som följer med fastigheten, en del av det får vi vara beredda att betala.

Men att betala uppåt 10 000 kronor i månaden är inte alla lockade av.

– Protest, säger Rolf Eklöf som menar att för mycket av pensionen skulle gå till bostad.

Att flytta till vård- och omsorgsboendet Lärkbacken eller en liten servicelägenhet i närheten är inget som lockar dem, så länge de inte har stora omsorgsbehov.

– Om det fanns något mellanting. Vi är ganska unga pensionärer än så länge, säger Lennart Löfgren.

I Gimo vill de bo kvar och åldras, allihop. Här är de rotade.

– Det är så för de flesta att de har sin bekantskapskrets och sina anhöriga här, säger Rolf Eklöf som skulle önska att Östhammarshem ökade byggtakten.

Bengt Petersson håller med och efterlyser fler trygghetsboenden där det finns tillgång till personal och hjälp vid behov.

– Går jag ut på trappan här och snubblar så är det kanske dags. Det är i den åldern man är nu.