2018 blir ett intensivt år för hamnbolaget Hargs Hamn AB, som till största del ägs av Östhammars kommun. Trafikverket har gett Sjöfartsverket i uppdrag att göra en farledsutredning – första steget inför fördjupningen av Hargshamnsfarleden. I vår ska Sjöfartsverket genomföra sjömätning, geoteknik, kalkylering och annat som är nödvändigt inför starten. Curt Nilsson är vd på hamnbolaget:

– Det finns delar av farleden som saknar fullständigt underlag inför förfrågningsunderlaget till mudderbolagen. Till exempel i Gransundet utanför Hargsviken vet man djupet, men inte hur tjockt sedimentlagret på berget är. Har man tur är det i huvudsak sediment, men har man otur är det berg som man måste spränga bort där också.

Tillståndet i miljödomstolen är klart sedan år 2012 och muddermassorna ska förläggas i en djupgrav på 35 meter.

Artikelbild

| Flis till sjöss. Lastning av flis för Fortums räkning, inför sjötransport söderut mot Stockholmsområdet.

– Det här är en liten insats i muddringssammanhang och den pågår under en begränsad tid. Vår bedömning är att det inte ska ha någon som helst betydelse för fisket och arbetet ska inte heller utföras under reproduktionssäsongen, säger Curt Nilsson som gläds åt att farledsfördjupningen kan komma igång.

– Förberedelserna har pågått i många år, och nu ser vi att hela projektet kan vara genomfört inom ett par år. För den framtida utvecklingen av hamnen och våra kunder är investeringen mycket viktig.

Nya kunder och godsslag påverkar också hamnens utformning. Men för egen del ska Curt Nilsson, som fyller 63 år, går i pension inom kort. I sommar säger han tack och hej efter sex år.

– Jag känner att livet är inte bara jobb. Det pågår en rad utvecklingsprojekt i hamnen, det är mycket infrastruktur som ska förändras och det är ett arbetsintensivt uppdrag.

Artikelbild

| Klart för gjutning. I dagarna läggs grunden för Lantmännnens lageranläggning i hamnområdet.

Det är redan klart att Peeter Nömm tar över senare i vår. Han bor i Vallentuna och har jobbat med logistik och även varit säljare med inriktning mot marinindustrin. Sedan i oktober är han nytillträdd vice vd.

– Jag trivs jättebra, det är en bra mix mellan sådant jag känner mig hemma i och nya saker som jag får lära mig. För mig är det ett karriärsteg uppåt att ta ett helhetsansvar och det är mycket spännande på gång. Viktigast just nu är enligt Peeter Nömm att säkerställa ett fungerande upplägg med Lantmännen som är ny kund, och att farledsfördjupningen kommer i mål.

Artikelbild

| Förvaring. Bland annat torv, pellets och flis lastas och lossas i hamnen. Mycket förvaring sker i containrar och i lagerhallar.

– Sedan finns det stora förutsättningar för hamnen att växa ännu mer. Men då behövs kapitaltillskott och att man jobbar med det parallellt.