Mats Bohlin har varit sammankallande i den byggnadskommitté som arbetat med nybyggnation och upprustning av församlingens lokaler bortom Börstils kyrka, utanför Östhammar.

– Tidigare hade vi undermåliga utrymmen för personalen och vi stod inför ett vägskäl. Antingen måste vi göra ombyggnationer vid alla våra fem kyrkor eller så skulle vi göra en större satsning i Börstil, säger han och fortsätter:

– Dessutom stod vi inför det faktum att kylrummet för avlidna på sjukhuset inte skulle vara i bruk längre och vi måste ju kunna ta hand om människor som dött inför begravningen.

Frösåkers församling – med verksamhet i Östhammar, Börstil, Harg, Forsmark och Valö – fick köpa loss mark från den intilliggande samfälligheten och där har en helt ny byggnad uppförts.

I den finns ändamålsenliga personalutrymmen där de anställda inleder sina arbetsdagar och även varmgarage med tvätthall.

De gamla lokalerna har byggts om och rymmer nu förråd samt bisättningslokal med plats för totalt tolv kistor i kylcellerna och tre i fryscellerna.

Här finns också ett visningsrum där anhöriga kan få se den avlidne en sista gång.

– Inför byggnationen gjorde vi studiebesök hos andra församlingar som byggt nytt och då fick vi klart för oss att en kustkommun som Östhammar måste ha möjlighet att frysa ner avlidna. Detta för att drunknade personer annars luktar så starkt, säger Mats Bohlin.