Företaget Credentia vill bygga höghus vid Cirkusplatsen i Östhammar. Bostäderna som planeras utgörs av cirka 150 bostadsrättslägenheter och kommer att ta upp en markyta på cirka 30 000 kvadratmeter.
– Vi har redan ett tjugotal intresseanmälningar och vi tror att det finns ett stort behov av detta, sa Bo Jacobsson, civilingenjör på Credentia under onsdagens möte.

Åsikter kring själva marken var en av de saker som togs upp på mötet. Platsen som tidigare varit en havsvik och senare även använts som soptipp består till stor del av gamla sopor och oro har lyfts om huruvida jorden är för mjuk för att bygga husgrund på.
– Jorden är full av gamla muddermassor och upplösta sopor och om man pålar i sådan mark finns risk för ras och inströmning av vatten. Hur ska man lösa det? undrade besökaren Nils Olov Hellman.
Men Bo Jacobsson, som leder det tekniska arbetet, var inte orolig.
– Jag har byggt på mycket värre mark än så här och vi ser inte att detta ska bli ett problem, sa han.

Marken ska säljas till Credentia för en planerad summa på 6 miljoner kronor. Även ytan som i dag används för båtuppläggning kan komma att säljas till Credentia, om en ny detaljplan uppförs. Priset för området ska då vara 150 procent av de 6 miljoner som gavs för Cirkusplatsen. Men en sådan förändring är inte aktuell, menade Christian Blomberg, tidigare planchef i kommunen som fortsatt jobba med projektet.
– Att börja frakta båtar från hamnen till andra platser är krångligt och kommer inte gynna Östhammar som sjöort. Att sälja båthamnen är inte aktuellt i dagsläget, sa han.

Hyresgäster i intilliggande hyreshus på Klackskärsgatan och Gammelhusgatan har tidigare yppat oro inför projektet. Många har trott att man kommer att förlora sin havsutsikt om bygget genomförs. Men enligt kommunen kommer de tolv nya höghusen inte innebära några sådana problem.
– Vi kommer att bygga husen glest och på ett sådant sätt att de som har sjöutsikt får behålla den, sa Christian Blomberg.

Varje år anordnas cirkus på marken och det populära midnattssolsrallyt har haft samlingsplats för tävlande bilar på Cirkusplatsen under många år. Den möjligheten försvinner med Credentias plan. Förslaget från kommunen är att i stället anordna bilträffar på Sjötorget eller bakom Frösåkershallen.
– Det kommer att lösas på ett eller annat sätt av kommunen, sa Christian Blomberg.