Ekonomi Överskottet i Sveriges bytesbalans minskade till 37 miljarder kronor under årets andra kvartal, ned från 59,1 miljarder under första kvartalet. Det var dock ett rejält lyft jämfört med andra kvartalet 2018, då överskottet stannade på 800 miljoner kronor.

Överskottet i handelsbalansen ökade med 27,9 miljarder jämfört med ett år tidigare, till 44 miljarder kronor under andra kvartalet. Varuexporten steg 27,2 miljarder, medan importen minskade med 700 miljoner kronor jämfört med ett år tidigare.

Tjänsteexporten ökade till 177,3 miljarder kronor, upp 20,1 miljarder jämfört med ett år tidigare. Tjänsteimporten steg samtidigt 19,7 miljarder till 172 miljarder kronor.

Direktinvesteringar gav ett kapitalutflöde på 18 miljarder kronor. Svenska direktinvesteringar i utlandet ökade med 61 miljarder kronor medan utländska direktinvesteringar i Sverige ökade med 44 miljarder kronor.