2016 öronmärkte regeringen 3,2 miljarder kronor för renovering av nedgångna bostäder i utsatta stadsdelar runt om i landet. Pengarna kunde sökas av fastighetsägare som ville rusta upp sina hyreslägenheter. 

Tanken var att stödpengarna skulle användas bland annat för att ge hyresrabatt åt de boende. På så sätt skulle hyresgästerna inte drabbas av alltför höga hyreshöjningar till följd av renoveringarna.

Enligt en färsk rapport från Riksrevisionen blev projektet ett misslyckade. Av det totala stödpaketet på 3,2 miljarder kronor utbetalades bara 228 miljoner. Det motsvarar sju procent av hela beloppet.

Att så lite av pengarna kom till användning beror enligt Riksrevisionen bland annat på att stödet täckte en så liten andel av fastighetsägarnas renoveringskostnader. Dessutom ansågs ansökningsreglerna som alltför krångliga.

Det enda projekt i Uppsala som genomförts med hjälp av stödpengarna omfattar 35 lägenheter på August Södermans väg i Gottsunda. Uppsalahem beviljades 5 miljoner kronor för renoveringsarbetet.  

Enligt Riksrevisionen borde regeringen i förväg ha utrett mer noggrant vilka effekter stödet skulle få. Dessutom skulle de problem som uppmärksammades ha tagits på större allvar.

– Regeringens ambition om att stödet skulle lösa flera olika problem samtidigt innebar i det här fallet att det istället endast kunde bidra marginellt till att lösa något av problemen, säger Linda Sahlén Östman vid Riksrevisionen i ett pressmeddelande.