Om Vattenfalls styrelse skulle komma till regeringen och säga att de vill sälja ett helt verksamhetsområde, då kan jag konstatera att regeringen inte kan stoppa ett sådant förslag utan att man gör helt nya ägardirektiv och de måste accepteras av riksdagen, säger Åsa Romson till TT.

Hon gör den helt krassa analysen att Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte har majoritet för linjen att stoppa en försäljning.

TT: Du kommer inte att ta striden i regeringen i den här frågan?

Det spelar ingen roll vilken strid vi tar i regeringen. Regeringen måste ta striden med riksdagen och i dagsläget är inte riksdagen beredd att ta klimatpolitiska hänsyn när det gäller Vattenfalls innehav av brunkol i Tyskland, säger Romson.

Stoppkrav

Statliga Vattenfall uppmanar nu potentiella köpare av brunkolstillgångarna i Tyskland att anmäla sitt intresse. Förutom att köparna inte direkt står i kö så kan brunkolsaffären leda till en spricka i regeringen. Regeringspartiet MP:s kongress beslutade i juni att partiet ska verka för att brunkolsverksamheten ska behållas och på sikt avvecklas.

Det är ett beslut jag är stolt över, men jag tror att det var tydligt på kongressen att det inte var det beslut som skulle vara lättast eller mest möjligt att genomföra. Vi får konstatera att vi har i dagsläget en riksdag som inte alls tar den typen av klimatpolitiska hänsyn när det gäller styrandet av Vattenfall, säger Romson.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt kräver att affären stoppas.

Det är helt klart det viktigaste klimatbeslut som denna regering kommer att ta, kanske det enskilt viktigaste klimatbeslutet i Åsa Romsons liv som hon är med och tar. Det handlar om 24 gånger det Sverige släpper ut på ett år. Låter man kolet eldas upp av ett annat företag så har man faktiskt ingen trovärdighet kvar i klimatarbetet, säger han till TT.

Väntar med beslut

Regeringen har inte framfört några åsikter till Vattenfall om att bolaget nu tar nästa steg i försäljningsprocessen, enligt näringsminister Mikael Damberg (S). Först när ett affärsförslag ligger på bordet kommer regeringen att ta ställning till om det ska godkännas.

När det finns en affär att ta ställning till, kommer det att bli en ägarsamordning. Då tar vi ställning i regeringen, säger Damberg.

Regeringen har inte heller framfört några konkreta krav på vilket typ av företag som får köpa verksamheten, eller vilka avsikter köparen ska ha, enligt Damberg.

Nej, vi har en professionell ägarstyrning av statliga bolag. Vi följer dem nära, har en nära dialog med styrelseordförande och vd. Men det är styrelsen och ledningen som måste ansvara för de operativa besluten i bolagen. Däremot känner bolaget till de förväntningar som finns.

Vattenfall har uppdraget att bedriva en affärsmässig verksamhet och inom ramen för det ställa om företagets tillgångar till en högre andel förnybar energi. En del i att uppnå det senare är just att sälja av den utsläppstunga brunkolsverksamheten.

Gammal ståndpunkt

Vad Miljöpartiet tycker är känt sedan gammalt, säger riksdagsledamoten Carl Schlyter (MP).
Alla miljövänner som värnar om vårt framtida klimat vill att det där ska ligga kvar i marken. Vad den ekonomiska kostnaden blir att skriva av dåliga, tidigare inköp, det vi får se när den här processen är slut. Hur stort politiskt pris det blir att kämpa för det, det får vi se, säger han.

Han menar att det kan visa sig att kolkraften är så svårsåld och lite värd att priset för att låta kolet ligga kvar inte blir så högt. Däremot skulle den klimatpolitiska vinsten bli stor.

Det intressanta med dagens besked tycker jag är att de måste sockra med vattenkraft för att bli av med det här.