Ekonomi Från och med den 15 maj gäller ett nytt pristak för internationella samtal och sms inom EU. Taket ligger på högst 19 eurocent (2:05 kronor) per minut för samtal och 6 eurocent (0:65 kronor) per sms, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

Pristaket gäller avgiften exklusive moms.

Beslutet om pristaket fattades sommaren 2018 och gäller bara privatkunder. Det införs sedan roamingavgifterna i EU avskaffades i juni 2017.

Tanken är att pristaket ska skydda mot stora räkningar efter utlandsresan och motverka de stora prisskillnader som i dag finns mellan medlemsstater och operatörer vad gäller internationella och nationella samtals- och SMS-avgifter.

Reglerna, som mobiloperatörer är skyldiga att upplysa sina kunder om, kommer även att införas i Norge, Island och Liechtenstein.