Antalet personer som försörjdes på sociala ersättningar och bidrag minskade med 3,6 procent 2017, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Totalt levde 768 740 personer, motsvarande 13,3 procent av befolkningen, på sociala ersättningar och bidrag – det är den lägsta andelen sedan mätningarna startade 1990.

Kostnaderna desamma

Kraftigast är minskningen bland personer med ekonomiskt bistånd, som gick från 91 636 till 89 775 personer under 2017. En viktig förklaring är den höga sysselsättningen, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Det här visar att det verkligen är många nu som är i arbete och som kan försörja sig, säger hon.

Men trots färre personer med ekonomiskt bistånd är kostnaderna på cirka 3,5 miljarder kronor om året desamma – något som beror på att gruppen med långvarigt ekonomiskt bistånd blir allt större, säger Leif Klingensjö, chef över arbetsmarknadssektionen på Sveriges Kommuner och Landsting.

Cirka 40 procent får ekonomiskt bistånd längre än nio månader och det är allvarligt. Ofta är det en kombination av flera faktorer som ligger bakom där enskilda personer inte bara är arbetslösa, utan också sjuka och har sociala besvärligheter, säger Klingensjö.

Magdalena Andersson hävdar att en del av lösningen är att försöka få in de utrikes födda kvinnorna på arbetsmarknaden.

Där är de reformer som vi gjort otroligt viktiga – till exempel avskaffandet av vårdnadsbidraget och utbildningsplikten bland nyanlända. Utöver det kommer vi nu ställa ytterligare krav på aktivitet för dem som får försörjningsstöd.

Färre personer med sjukpenning

En annan del av minskningen i antalet personer som lever på bidrag och sociala ersättningar handlar om den omdiskuterade sjukpenningen som omfattade 10 348 färre personer 2017.

TT: Försäkringskassan har kritiserats för att vara för hård i bedömningen av personers rätt till sjukpenning, är det här enbart goda nyheter?

Det handlar naturligtvis om vad de här människorna gör i stället. Om de är tillräckligt friska för att arbeta är det positivt. Regeringen trycker mycket på att det behövs en bra samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så att personer inte hamnar mellan stolarna – för om så är fallet är det självklart problematiskt.