De svenska vattenmagasinen, som är en viktig faktor för elpriset, låg i slutet på augusti ganska precis på medelnivån för perioden, enligt Energiföretagen. Men hösten blir avgörande, enligt elsajten Elsklings vd Faraz Azima.

Hösten är den period som det kommer mest nederbörd. Får vi en våt höst kommer vi troligtvis få ett överskott, då blir allt harmoniskt för elkunderna. Får vi en torr höst kommer vi vara tvungen att importera el, säger han.

Om Sverige behöver importera exempelvis kolkraft fån Tyskland påverkar även råvarupriserna, främst på kol, de svenska elkundernas räkningar.

Norden är lite skyddat för råvarupriser under våtår. För då räcker vår vatten-, kärn- och vindkraft. Men så fort vi får brist på vatten blir vi betydligt mer exponerade mot råvarupriserna, säger Azima.

Medelpriset i augusti blev 32 öre per kilowattimme. En våt höst skulle innebära att priset sjunker några ören, medan en torr höst kan innebära en ökning på fem till sju öre, beräknar Elskling. En ökning på fem öre skulle motsvara en ökad kostnad för ett villahushåll på 1 250 kronor per år.

Den här försäkringen vi har, reservkraften på kontinenten, har blivit dyrare. Så blir vi tvungna att kalla på den så blir det lite av en rysarhöst, säger Azima.