Sällskapet, som bildades 1930, är en förening för tidigare elever i realskola och gymnasium. De 40 deltagarna inledde med årsmöte i Kyrkans hus.

På Westerlundska gården berättade Kerstin Maurd och Göran Karlin om Enköpingsdoktorn Ernst Westerlund och hans verksamhet.

Nästa besök var på Kulturskolan. Bengt-Åke Carlsson, som har varit biträdande rektor, informerade om hur den utvecklats. Även om det gamla läroverket har renoverats kände deltagarna mycket väl igen sig, särskilt i den tidigare aulan. De riktigt kunde se framför sig hur musikdirektör Bertil Håkansson en gång i tiden satt där vid sin flygel, som nu finns sparad en trappa upp.

Artikelbild

| Ordföranden Roger Larsson avtackade Gudrun Ahlin, som avgick ur styrelsen där hon varit sekreterare. Hon fick mycket passande en ”Doktor Westerlunds hälsoblomma”.

Årsmötet leddes av föreningens ordförande Roger Larsson. Han avtackade Gudrun Ahlin, som lämnade styrelsen där hon varit sekreterare. Till ny styrelsemedlem valdes Gunnar Johansson. Pia Gunnarsson Kron blev ny suppleant. Lars-Olof Naessén blev ny revisor och Bengt Högberg ny revisorssuppleant.

En viktig uppgift för föreningen är att dela ut stipendier, i år sju på vardera 1 500 kronor, till elever i avgångsklasserna på gymnasiet. Deltagarna fick möta den tidigare stipendiaten Josefine Ihrsén, 20 år, som berättade om sin skoltid.

– Stipendiet betydde väldigt mycket för mig. Det kom som ett perfekt slut på min skolgång, sa hon.

Dagen avslutades med middag i Kyrkans hus.