Ekonomi Skogsbolaget SCA köper 10 000 hektar skog på estniska öarna Dagö och Ösel för 420 miljoner kronor.

Enligt företaget är köpet ett led i planen att öka närvaron i Baltikum.

Säljare är svenska Forestum Group.