Miljöpartiet angriper Centerpartiet och andra partier för att inte ha röstat för regeringens förslag om licens för vapenmagasin. De gör därmed inte tillräckligt mot gängvåldet, hävdar MP:s riksdagsledamot Rasmus Ling (Kvällsposten, 6/2). Ling nämner bland annat mordet på en kvinna med ett spädbarn i famnen och dödsskjutningen av en 15-åring i Malmö.

Skulle kritikerna av regeringens licensförslag inte bry sig tillräckligt om att stoppa dessa hemska dödsskjutningar?

 

Så är det förstås inte. Nya regler och lagar kan vara bra, men de måste pricka rätt. Annars ägnar man sig mer åt symbolpolitik än åt brottsbekämpning. Som centerpartisten Niels Paarup-Petersen påpekar i sitt svar (8/2) till Ling missar regeringens förslag målet. Det skulle ha inneburit att vanliga medborgare – som kanske har ett gammalt magasin liggandes någonstans – skulle ha riskerat att begå brott som kan ge fängelse. Samtidigt har den eventuella vinsten varit svår att se.

Till de bättre förslagen mot illegala vapen hör straffskärpningar och en förstärkning av tullens möjligheter att komma åt smuggling. Man kan alltså ”göra något” även om man inte köper regeringspartiernas idéer.

 

Regeringens tafflighet i frågan om nya vapenlagar har visserligen pågått under flera år. Lagrådet har varnat för otydlighet, och forskare – som Erik Lakomaa vid Handelshögskolan - har fått påpeka att det saknas ett samband mellan legala vapen och brottslighet. Trots att riksdagen redan för fyra år sedan fattade beslut om att EU:s vapendirektiv inte ska drabba svenska jägare och sportskyttar onödigt hårt har det varit allt annat än klart att det kommer bli så.

Det remissförslag som var aktuellt under förra året kritiserades av Lagrådet för att vara så komplicerat skrivet att det kan strida mot legalitetsprincipen. Återigen väcktes frågor och oro. När jag pratade med Pia Clerté, dynamisk sportskytt, påpekade hon att förslaget kunde omöjliggöra svensk tävlan inom dynamiskt sportskytte. Regeringen har dessutom velat gå längre än vad EU krävt. EU krävde exempelvis inte att vapen flyttas till kategori A på ett sätt som drabbar sportskyttet, eller reglering av magasininnehav.  

 

I somras stod det klart att det inte blir någon blocköverskridande överenskommelse mellan regeringen och de borgerliga partierna i den här frågan. Ännu en gång visade sig regeringens linje sakna stöd i riksdagen. Det finns goda skäl till det.

Polletten borde trilla ner någon gång. Att sätta krokben för laglydiga vapenägare är slag i luften, inte effektiv brottsbekämpning.