Bostadsbristen blir alltmer allvarlig i alla delar av Sverige. Centerpartiet och alliansen behöver ta krafttag för att öka bostadsbyggande och pressa regeringen.

Den här veckan samlas ledande företrädare för Centerpartiet i Norrköping för att delta i partiets kommundagar. Många framtidsfrågor kommer att avhandlas. En av de viktigaste är utan tvivel bostadskrisen.

Alltfler studenter och nyinflyttade invandrare drabbas av bristen på tillgängligt boende oavsett vart de flyttar. Bostadskrisen och prischockerna är reella i Stockholms innerstad såväl som i Malmös förorter och i mindre centralorter såsom Skellefteå. Inte bara människor utan pengar eller kontakter drabbas, även medelklassen drabbas av de kraftiga prishöjningarna på bostäder. I Stockholms innerstad överstiger nu kvadratmeterpriser på bostadsrätter 75 000 kronor. Att det sorgliga läget har fått fortgå så länge utan krafttag är ett underbetyg till politiker av alla kulörer.

Bostadsbristen är en komplex fråga där ingen enskild reform ensamt kan lösa problemen. Jag ser fyra viktiga frågor som Centerpartiet och alliansen behöver adressera till valet 2018 för att kunna utforma realistiska svar på krisen.

1. Hyresregleringen. I dag har vi en hyresreglering från andra världskriget som hindrar nyproduktion av hyresrätter, låser fast människor i boende och tvingar nyinflyttade i städer till kvartssekellånga köer. Alltfler bedömare landar i slutsatsen att regleringens enda positiva effekt är gynnandet av välbeställda grupper i innerstäderna.

En avreglering för nybyggda bostäder och en långsam anpassning till marknadshyror för redan existerande bostäder kan tillsammans med ett starkt besittningsskydd skapa fler nya hyresrätter utan skadliga effekter.

2. Ränteavdraget. Ränteavdraget för bostadslån subventionerar medel- och överklassens lån och eldar på bostadspriserna.

En långsam avtrappning skulle förmodligen dämpa prisökningarna och frigöra skattemedel till mer produktiva och rimliga ändamål.

3. Reavinstskatten. Reavinstskatten hindrar människor från att flytta och byta boende. Resultatet blir att människor bor kvar i bostäder som inte längre passar dem.

Vill politikerna skapa fungerande flyttkedjor måste reavinstskatten avskaffas.

4. PBL (plan- och bygglagen) och överklagandeprocessen. Det kommunala regelverket gör att Nimby-grupper (Nimby = ”not in my backyard”, det vill säga ”bygg var som helst men inte på min bakgård”, reds anm) både inom och utanför de politiska partierna får oproportionerligt stort inflytande och kan hindra samhällsnyttiga byggprojekt.

Ett ökat regionalt ansvar för bostadsbyggandet tillsammans med mer inkluderande samrådsprocesser och minskade möjligheter till överklagande skulle kunna lösa dessa problem.

Centerpartiet och alliansen kommer att behöva utforma nya svar på samhällsutmaningarna till valet 2018. Som ordförande för Centerstudenter vill jag driva på för konkreta liberala lösningar för en fungerande bostadsmarknad. Dagens akuta situation är ovärdig ett rikt land som Sverige och får inte fortgå.

Alfred Askeljung (C)

kandiderar till förbundsordförande för Centerstudenter