Vid Mälarens strand i södra Uppland ligger en skattkammare för historieintresserade – Skoklosters slott är ett av Europas bäst bevarade barockslott. I maj 1998 träffas ett tjugotal människor med idén om att skapa en vänförening för en av Upplands mest unika byggnader.

– Syftet med att starta föreningen var att vi ville vara goda ambassadörer för slottet. I dag är vi 330 medlemmar utspridda över hela landet, säger Christer Nilsson, ordförande för Skoklosters slotts vänner, när vi träffas i centrala Uppsala.

– Vi ville bidra till slottet ekonomiskt och administrativt. Genom åren har vi även delat ut stipendier på totalt 200 000 kronor till människor som på olika vis bidragit till verksamheten.

Artikelbild

| Slottsvänner. Christer Nilsson och Bengt Kylsberg, ordförande respektive ledamot i styrelsen för Skoklosters slotts vänner.

Med sig har han Bengt Kylsberg som arbetat på slottet i 39 år. Han är en av dem som genom åren mottagit stipendium. I dag är han ledamot i föreningens styrelse.

– För mig är det bästa med föreningen att vi har trevligt och att vi har en sådan fin sammanhållning, säger Bengt Kylsberg.

– Ja, det finns till och med protokollfört att ett av föreningens mål är att vi ska ha roligt tillsammans, skrattar Christer Nilsson.

Genom åren har föreningen rest till ett 30-tal destinationer runt om i Europa för att tillsammans uppleva historiska platser. Bengt Kylsberg berättar att resmålen på olika sätt har en koppling till Sveriges eller Skoklosters slotts historia. Så vänföreningen åkte inte till Istanbul endast för att det var en spännande destination, utan för att det finns föremål på Skoklosters slott från det Osmanska riket.

Det finns totalt över 50 000 inventarier och det välbevarade arkivet gör det möjligt att spåra var och när dessa införskaffats.

– Det som gör Skoklosters slott så fantastiskt är helheten, fortsätter Bengt Kylsberg. Det finns allt från de mest luxuösa föremål och målningar till enkla verktyg och portabla toaletter. Det är det samlade intrycket som får kollegor från övriga världen att häpna.

– Det är en bra sammanfattning, flikar Christer Nilsson in. Du hittar förmodligen inget annat slott i världen där byggnaden och samlingarna ända från 1600-talet är intakta.

Under jubileumsåret kommer föreningen bland annat anordna föreläsningar om själva Skohalvön där slottet är beläget. Det blir nedslag från år 5 000 före vår tideräkning ända till 1950-talet. Medlemmarna ska även som vanligt resa. Dagsutflykt till Rosersberg och ett par längre resor till S:t Petersburg och Dresden står på tur.