­– Många av de här jobben är dolda för ungdomarna. De har ingen bild av vad utbildningarna leder till och vad en ingenjör faktiskt gör, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget.

Tanken är att vända på ordningen och synliggöra jobben för den som ska välja väg.

Ungdomar som genomfört gymnasieutbildning med inriktning mot teknik eller naturvetenskap och som inte har hunnit fylla 21 år, kan söka fyra månaders praktik och få möjligheten att få prova på att jobba som ingenjör.

Artikelbild

Alexandra Ridderstad säger att de genom satsningen hoppas inspirera fler att söka tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningar. Samtidigt hoppas hon att fler av de som börjat plugga fullföljer sin utbildning.

– I dag hoppar hälften av alla ingenjörsstudenter av. Den som har gjort praktik har med sig en målbild som gör det lättare att förstå varför kunskapen är viktig att ta till sig och hur den är användbar ute i verkligheten. Jag tror att det skapar motivationskraft, säger Alexandra Ridderstad.

Projektet drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av Skolverket. De första praktikplatserna förmedlades 2013. Sedan dess har 1600 ungdomar i hela landet fått möjligheten att känna på ingenjörslivet.

Vad har varit svårt med satsningen?

Artikelbild

| Handledare Daniel Eriksson

– Det finns en hel del fördomar mot att ta emot 19-åringar ute på en arbetsplats. Att motivera anställda till att vara handledare kan vara knepigt. Men sedan märker de hur givande det är att ha den rollen. I slutändan är de flesta väldigt positiva, säger Alexandra Ridderstad.