En betydande källa för skadliga kvävedioxider i luften är helt klart dieselbilar – även utanför de mest trafikerade vägarna, säger Maria Krautzberger, som ledde studien vid den tyska miljömyndigheten.

Enligt studien har utsläpp av kvävedioxid från smutsig diesel bidragit till cirka 6 000 dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar i Tyskland 2014. Förutom dödsfallen har det giftiga ämnet bidragit till att hundratusentals människor fått sjukdomar som diabetes, abnormt högt blodtryck och astma, enligt studien.

Den tyska bilindustrin, som också är mycket viktig för landets export, har skakats av skandalen kring Volkswagens fusk med mjukvaran i flera bilmodeller för att få felaktigt låga mätvärden för avgasutsläpp.

I förra veckan gav landets högsta förvaltningsdomstol klartecken för förbud mot äldre dieselbilar i 18 tyska städer. Det rör fordon som inte uppfyller EU:s gränskrav för utsläpp av kväveoxider.

En betydande källa för skadliga kvävedioxider i luften är helt klart dieselbilar – även utanför de mest trafikerade vägarna.

Maria Krautzberger vid den tyska miljömyndigheten som ledde en studie som visar att kvävedioxid från smutsig diesel bidrog till cirka 6 000 för tidiga dödsfall i landet 2014.