Sundvedskatten visades i Sigtuna december 2008-februari 2009, enligt ett pressmeddelande. Riksantikvarieämbetet UV-Mitt, som gjorde utgrävningen, lånar ut skatten till Sigtuna Museum.

Hittades 2008
Det var den 1 april 2008 då en skatt med 481 orientaliska silvermynt påträffades vid Sundveda mellan Märsta och Sigtuna. Skatten - som blev kallad Sundvedaskatten - är den största vikingatida silverksatt som hittats i Mälarområdet sedan 1827, då en liknande skatt hittades i Upplands-Väsby.

Internationell uppmärksamhet
Skattfyndet fick ett internationellt genomslag och lockade bland annat brittiska BBC och Qatar-baserade tv-kanalen al-Jazira. Nyhetsbyråernas texer om skatten publicerades bland annat i Iran, USA, Brasilien och Sydkorea. national Geographic News följde upp nyheten med en intervju.