"Det är en utveckling som går på tvärs jämfört med andra länder inte minst i eurozonen där PMI-talen fortsätter att peka nedåt även om riskerna på nedsidan är fortsatt stora för svensk industri", skriver Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank i en kommentar.

Nivån på index är dock under det historiska snittet och delindex för leveranstider och orderstockar hamnade under 50-strecket, som utgör skiljelinjen mellan ökad och minskad aktivitet.

Delindex för sysselsättningen ökade för andra månaden i rad och bidrog mest till ökningen av huvudindex för tillverkningsindustrin i augusti.

Det månatliga indexet bygger på en enkät med cirka 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin.

Enligt Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson är det positivt att inköpschefsindex ligger kvar över 50.

"Men det är fortfarande en ganska låg nivå och det indikerar svag tillväxt i tillverkningsindustrin", skriver han.

Han tillägger att den tröga tillväxten är ett problem för Riksbanken, som han antar kommer behöva lämna styrräntan oförändrad på minus 0,25 procent under en lång period framöver.