Vi riskerar inte svenska skattebetalares pengar, därför kan vi gå med på detta, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

EU-förslaget innebär att EU genom EFSM-mekanismen, där även icke euroländer deltar, ger nödlån till Grekland.

Icke euroländer har fått garantier att de inte kommer att drabbas om Grekland inte klarar av att betala tillbaka nödlånen.

Alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ställer sig bakom regeringens linje.

Med de dubbla garantierna kände sig EU-nämnden trygg, säger nämndens ordförande Carl Schlyter (MP).

Han hänvisar till att EU-kommissionen och ministerrådet i ett gemensamt uttalande försäkrat att icke euroländer inte ska drabbas ekonomiskt i beslutet om att ge nödlån.