Ekonomi Norska mobiloperatören Telenor och malaysiska Axiata har inlett förhandlingar gällande en möjlig företagsfusion. Om förhandlingarna mynnar ut i ett avtal skulle det innebära att den sammanslagna koncernen får närmare 300 miljoner kunder.

Enligt förslaget skulle Telenor äga 56,7 procent medan den malaysiska operatören skulle äga resterande 43,5 procent.