Den delårsrapport som kommunen nu redovisar pekar på att resultatet för helåret 2018 slutar med ett stort minus och är långt ifrån de ekonomiska förväntningar som man haft i kommunen.

När kommunen redovisade sin halvårsrapport tidigare i år så var prognosen 36 miljoner kronor sämre än beräknat - nu är den alltså uppe i 47 miljoner kronor.

Istället för ett överskott på 20 miljoner kronor blir nu resultat minus 27 miljoner kronor på en nettokostnadsomsättning på knappt 1,2 miljarder kronor.

– Det här är bekymmersamt och flera oförutsedda kostnader påverkar resultatet och gör att underskottet det blir högre än beräknat, säger det avgående socialdemokratiska kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson.

Bland de oförutsedda kostnader som Bengt-Olov Eriksson nämner finns bland annat kostnadsökningar för förskolan.

I budget för 2018 fanns inte driftskostnaden för nya förskolan Kvarnbacken funnits med. Förutom missen med den nya förskolan så har antalet förskolebarn ökad i högre takt än beräknat för kommunen i år. Det totala underskottet för förskoleverksamheten landar troligtvis på ett minus på 13 miljoner kronor.

– När det gäller ökningen av förskolebarn är vår bedömning att de utökade kostnader vi haft i år kommer vi att kompenseras för kommande år i form av ökade skatteintäkter, säger Bengt-Olov Eriksson.

Även Individ-och familjomsorgen och vården av funktionshindrande ser ut att göra ett underskott på 23 miljoner kronor för 2018.

– Vi har haft exceptionellt höga kostnader när det gäller omhändertagandet av våldsutsatta barn. Det här är otroligt tragiskt och tråkigt och det pågår ett stort utredningsarbete i kommunen för att kartlägga vad detta beror på, säger Bengt-Olov Eriksson.

Enligt kommunalrådet påverkas resultatet även av kostnader för avvecklingen av migrationsverksamheten.

– I dag tar vi i stort sett inte emot några nya asylsökande i kommunen. Det innebär att den verksamhet som vi byggde upp under ett par år nu ska avvecklas. De intäkter som vi nu får från staten till detta möter inte fullt de kostnader vi har, förklarar Bengt-Olov Eriksson.

För att få ordning på kostnadsmassan så genomförs nu ett besparingsprogram i kommunen för att hitta en budget i balans till 2019. I det arbetet ska samtliga kommunala delar gå i genom sina verksamheter och ta bort kostnader som kan ge en årlig besparing på cirka 7 miljoner kronor. Den 6 november ska politikerna i kommunfullmäktige ta ställning till en budget för 2019.