Det fick landstingsrådet Johan Örjes (C) höra när han på torsdagen mötte representanter för ortens fastighetsägarförening.

Protesterna gäller den nya tabell för Upptåget som ska gälla från 12 december och som innebär att Mehedeby och Marma förlorar tågstopp för ett tåg norrut vid 08-tiden och likaså stoppen när samma tåg vänder söderut och passerar de båda orterna strax före 09.

Johan Örjes, som även är ordförande i den nybildade kollektivtrafiknämnden, kom till mötet i Mehedeby med Upptåget. På samma resa hade han sällskap av Arne Ruth, som delar sin tid mellan Stockholm och Mehedeby och som ger röst åt fastighetsägarföreningens protester.
– Ett bra exempel på basdemokrati, sa han och hälsade Örjes välkommen.
– Men vi tycker den här frågan har större räckvidd än bypolitik. Det här handlar om att Norduppland ska ha chans att delta i den ekonomiska utveckling som pågår söderut. Vi ska ha samma möjligheter, sa han.
– Och det är en tidsfråga innan stockholmarna upptäcker hur nära det här är, fortsatte Arne Ruth.

Både nära och billigt, enligt hans jämförelse med bekanta i stockholmsförorter med skyhöga boende- och pendlingskostnader och minst lika långa eller längre restider i tunnelbanor och bilköer. Han talade också för Norduppland med möjlighet till billigare boenden som lämpligt för pensionärer.
– I Uppsala borde man för länet som helhet göra mer reklam för Norduppland. Därför är indragna tågstopp dålig psykologi.

Dålig utdelning är det också för Mehedebyborna. Genom egna uträkningar bidrog de till att Upptågen en gång började stanna på orterna. Som en följd därav förlorade de flera bussförbindelser och nu även några tågstopp.
– Om det dras in tåg ska det kompenseras med fler bussturer, formulerade Arne Ruth som tydligt krav.
Johan Örjes har som ordförande i nya kollektivtrafiknämnden högsta politiska ansvar för kollektivtrafiken i länet. Han undvek frågor kring tabellteknik och möjligheten att förlänga restider för att kunna behålla tågstopp. Han undvek även frågan om han var beredd att föreslå en oberoende revision av DSB Uppland, av samma slag som gjorts i väst- och sydsverige efter att DSB:s olika dotterbolag där misslyckats med sitt uppdrag. De indragna tågstoppen kan han inte heller återställa eftersom tabellbeslutet är fattat.
– Utveckla orten, var hans bästa råd för att trygga kollektivtrafiken och försäkrade:
– Det finns ingen politisk vilja att köra värdshus förbi.