– Det finns ingen vinnare på att affären blir fryst. Påtryckningarna från de aktiva utövarna har varit starka, säger fastighetsentreprenören och tävlingsföraren Cemoni Olsson som genom sitt företag Sånna Förvaltning AB ropade in Tierp Arena på exekutiv auktion hos kronofogden i Uppsala den 19 mars för 20 miljoner kronor.

Dagen innan överklagandetiden gick ut den 9 april inkom ett överklagande till kronofogden från Lars-Göran Hagström, sakägare i konkursboet. I sin inlaga framhöll han att spekulanter hade uteblivit från den exekutiva auktionen eftersom de hade givits uppfattningen att kronofogden inte skulle godta bud under 31,4 miljoner kronor. Samma spekulanter skulle enligt Hagström nu vara villiga att betala åtminstone 30 miljoner om den exekutiva auktionen togs om.

Kronofogden skickade överklagandet vidare till Uppsala tingsrätt, som beslutade om inhibition i förra veckan. Det innebar att affären blir fryst tills vidare och att inga åtgärder kan verkställas.

Artikelbild

| Lars-Göran Hagström

Men därefter har Lars-Göran Hagström tänkt om.

– Under påsken har jag räknat på olika ekonomiska scenarier efter en ny auktion och kommit fram till att jag ska återta mitt yrkande på inhibition. Det är ju också så att det finns risk för att hela säsongen ställs in om inhibitionen fortsätter. En massa racers skulle bli lidande, säger han.

Har du utsatts för påtryckningar från de aktiva?

– Nej, inte påtryckningar. Men en hel del har hört av sig. Jag förstår dem. Man kan ju jämföra med hur det skulle vara för hockeyfolket om man ställde in en hel hockeysäsong. Det vore också kapitalmässigt fel för en ny ägare att ligga ute med pengar och inte få in intäkter förrän i maj nästa år, säger Lars-Göran Hagström.

Artikelbild

| ARENASPORT. STCC-racing på Tierp Arena. Här Richard Göransson i BWN Dealer Team.

Han ska nu omgående ansöka hos tingsrätten om att inhibitionen återtas, så att affären kan gå vidare. Cemoni Olsson har slutbetalat alla 20 miljoner och väntar nu på att sätta igång.

– Arenan är inte värd mer än vad någon är villig att betala. Nu är det full rulle igen. Men det beror på tidsfaktorn vad det kan bli av säsongen. Det är inte helt klart, säger han.

Artikelbild

Lars-Göran Hagström är grundare till Yrkesakademin som bedrev trafikundervisning vid Tierp arena. Enligt konkursbouppteckningen var hans fordran i arenans konkursbo 2,3 miljoner kronor. Han äger fortfarande biljettsystemet vid arenan och beträffande detta är det aktuellt med en separat affär mellan honom och Cemoni Olsson.