Bensinpumpen i Vavd kommer att inte fyllas på. Orsaken är att macken ligger nära en byggnad vars övervåning används som bostad.

– Närmsta bensinmack för oss ligger nu i Skärplinge 12 kilometer bort. För oss som bor i Vavd är det en mindre katastrof. Bor man vid kusten blir det ännu längre att åka, säger Lars-Peter Hållstrand som även är ledamot i Hållnäs sockenråd.

Lars-Peter ifrågasätter inte Uppsala brandförsvars beslut, men vill att man tittar på alternativa lösningar. Som ett steg i detta har Hållnäs sockenråd varit i kontakt med Qstar, som äger pumparna, och bett dem besöka sockenrådet.

– Det finns tillgänglig mark i närheten av pumparna som borde gå att använda om Qstar är villiga att satsa, säger Lar-Peter Hållstrand.

Det kommer fortfarande gå att tanka diesel i den obemannade macken. Men huruvida det kan bli aktuellt att åter öppna upp för försäljning i Vavd är oklart, menar Sofia Bergström, ansvarig för entreprenad och planering på Qstar.

– Vi har en extern konsult som kommer titta på detta och bedöma vilka alternativ och risker som finns. Det är ett arbete som kommer påbörjas i höst, säger hon. Besked om huruvida det kan bli aktuellt med ett möte mellan Qstar och Hållnäs sockenråd vill hon avvakta med att ge.

– Först måste utredningen bli klar så vi har något konkret att komma med i samband med ett eventuellt möte, säger Sofia Bergström

I Mehedeby har Qstar fått stänga både sin bensinpump och dieselpump. Precis som i Vavd handlar det om att brandsäkerheten anses bristande på grund av en närliggande bostad.

– Vi har inte fått vårt tillstånd förnyat av Uppsala brandförsvar och tyvärr har vi fått stänga alla pumpar där. Även där får en konsult titta på våra möjligheter under hösten, säger Sofia Bergström.

Närmsta bensinstation för Mehedebyborna ligger dock bara två kilometer längre bort.