– Eftersom bron klassificeras som nationellt bevarandevärd innebär det att vi behöver omhänderta alla detaljer som ska renoveras med stor varsamhet, vilket också gör att arbetet blir omfattande, förklarar Gunnar Axelsson, projektledare för broarbeten på Trafikverket.

Arbetena kommer att påverka framkomligheten för både bil- och cykeltrafiken på bron. För att Trafikverkets personal ska kunna arbeta på ett säkert sätt på bron kommer kommer endast ett körfält att vara öppet från den 19 mars till den 2 september med så kallad ljusreglering för personbilar. Från den 3 september till den 25 november kommer bron att vara helt stängd. När det gäller de tunga transporterna kommer de att hänvisas till andra vägar för att ta sig över från Älvkarleby till Älvkarleö från 19 mars till 25 november.

– Alla broar repareras efter sina speciella förutsättningar och behov. Carl XIII:s bro har sina förutsättningar och arbetet behöver ske med stor varsamhet, vilket också kommer kräva den tid som planerats, säger Gunnar Axelsson.

Carl XIII:s bron är från 1816. År 1956 genomfördes en rekonstruktion och renovering av bron. Nu är det dags igen att ta hand om och fräscha upp bron som binder samman Älvkarleby med Älvkarleö.

För att kunna hantera all trafik som passerar på bron måste materialdelarna som är i trä, stål och betong vara friska och intakt.

I samband med renoverings- och reparationsarbetena kommer därför sönderrostade brofogar och det gamla broräcket att bytas ut. Vidare så har rötter från träd vuxit in i bron och bland annat sprängt sönder brostöden, vilket gör att de nu måste repareras. Även de plankor som finns på brons gångbanor ska bytas ut och ersättas med nya i lärkträ.