Ingen människa  rapporteras vara fysiskt skadad. Larmet  inkom strax före kl 13, och orsaken uppges vara en brand i bussens motorrum.

Busschauffören kunde själv släcka branden, men räddningstjänsten fanns på plats en halvtimme för att säkerställa släckningen.