Det är företaget Lars Östling Fastighetsutveckling från Västerås som ligger bakom etableringen för tre av butikerna.

– Det finns ett påskrivet avtal som ska godkännas av det aktuella livsmedelsföretagets styrelse inom de dagarna, säger Lars Östling.

Lars Östling är förtegen vilken livsmedelskedja som det handlar om, men utifrån vilka han samarbetat med tidigare är det sannolikt att det rör sig om antingen ICA, Axfood eller Willys.

Förutom livsmedelsaffären kommer ett företag som säljer produkter för hemmet och ytterligare ett företag att skriva under avtal den närmaste tiden om att etablera sig i området.

Lars Östling har ett så kallat markanvisningsavtal med Tierps kommun som ger honom rätten att köpa 16 000 kvadratmeter mark i Siggbo-området för att etablera affärsverksamhet där.

Byggstart för butikslokalerna är planerad till 2019. Våren 2020 ska butikerna sedan öppna.

– Nästa steg i det här utvecklingsarbetet blir att komma överens med det bygg- och fastighetsbolag som ska svara för bygget av affärslokalerna, säger Lars Östling.

Även det Halmstadbaserade företaget CT Development är nära att sluta ett avtal med ett företag i sällanköpsbranschen som ska etablera sig i Siggbo. Även där är byggstarten planerad till mitten av nästa år.

– Avtalet skrivs under inom kort och man kan säga att den butikskedja som vi kommit överens med kompletterar de verksamheter som Lars Östling är på väg att etablera, förklarar Thomas Hansen från CT Development.