Det senaste året har det pågått en mängd med byggarbeten vid Vegavallsområdet, bland annat har ishallen fått en rejäl ansiktslyftning liksom delar av utomhusmiljön till en kostnad på cirka 35 miljoner kronor. Det var även tänkt att det skulle bli nya så kallade allvädersbanor för friidrott på Vegavallens A-plan i år till en kostnad på mellan sex och sju miljoner kronor.

Nu blir det inte så.

Kommunens ekonomiska läge, med en prognos som pekar mot ett minusresultat på 16 miljoner kronor för 2018, har gjort att kommunledningen dragit åt handbromsen och beordrat de olika kommunala verksamheterna att hitta möjliga besparingar.

Artikelbild

| Gunilla Ström är fritidsintendent på Tierps kommun.

För kultur och fritidsverksamheten innebär sparbetinget att man bland annat sett över sina hyreskostnader och konstaterat man inte har råd med hyran på 200 000 kronor för de nya friidrottsbanorna.

Det är Tierps kommunfastigheter som bygger och kommer att äga och sedan hyra ut banorna till Tierps kommun.

– Vi har fått beskedet att vi ska vänta med de nya friidrottsbanorna till nästa år med tanke på det ekonomiska läget i kommunen, säger Roger Kjetselberg, vd för Tierps kommunfastigheter.

En del för- och grundarbeten till de nya banorna har redan gjorts. Dessa arbeten kommer nu att stoppas till vi får nya besked, enligt Roger Kjetselberg.

Artikelbild

| Roger Kjetselberg är vd för Tierps kommunfastigheter.

– Samtliga maskiner kommer nu att tas bort och arenan ställas i ordning så att fotbollen och friidrotten ska kunna använda fotbollsplanen och de befintliga löparbanorna, säger Roger Kjetselberg,

Enligt Gunilla Ström, fritidsintendent på kultur och fritid, så är det ekonomiska läget en orsak, men det handlar också arbetet med de nya allvädersbanorna är omfattande och därför görs i två etapper.

Artikelbild

| Fotbollsplanen ska kunna börja användas redan till kommande helgen, enligt Tierps kommunfastigheter.

– Genom att dela upp arbetet i två etapper så stör vi också den verksamhet som bedrivs på Vegavallen i mindre omfattning, vilket är bra, menar Gunilla Ström.

Under våren har det genomförts en hel del förberedande arbeten när det gäller de nya friidrottsbanorna. Bland annat har banlängden förlängt från 360 till 400 meter.

– I och med att vi förlänger banlängden så skapar vi också möjligheter att förlänga och göra fotbollsplanen större, säger Gunilla Ström.

Roger Kjetselberg förklarar att allt återställningsarbete kommer att vara klart så att idrottsklubbarna ska kunna börja använda Vegavallens A-plan nu till helgen.