Både Lars-Göran Birkehorn Karlsen och det centerpartistiska oppositionsrådet Sara Sjödal menar att maktpartierna tar oppositionens motionsideér och gör dem till sin egen politik.

– Det har hänt vid flera tillfällen, menar Lars-Göran Birkehorn Karlsen, förstanamn på Moderaterna lista i kommunvalet.

Han nämner en motion i april 2017 som handlade om att utreda och ta fram en plan för hur man skulle arbeta med förekomsten av hedersrelaterat våd i Tierps kommun samt två motioner som om uppfräschning av gatu- och torgmiljö i Örbyhus och Skärplinge.

Artikelbild

| Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M).

– I samtliga fall har vi fått nej på motionerna. Därefter har S och MP ändå genomfört det vi föreslagit. När det gäller motionen om hedersrelaterat våld så ignorerades den helt till en början. Först under hösten kom ärendet upp i kommunfullmäktige igen. Då var beskedet att man redan arbetade med frågan i kommunhuset, säger Lars-Göran Birkehorn Karlsen.

Socialdemokraten Viktoria Söderling, som är ordförande i utskottet för arbete och omsorg, delar inte påståendet om motionsstölder.

– Vi för vår egen politik, säger Viktoria Söderling.

Hon poängterar också att politik och den kommunala verksamheten inte bara handlar om att skriva motioner som blir realpolitik.

Artikelbild

| Sara Sjödal (C).

– När det gäller hedersrelaterade våld så sa har vi aldrig sagt nej till att kartlägga det, vilket också framgår när vi besvarade motionen. Vi förklarade också att det redan fanns ett uppdrag som lagts ut på kommundirektören när motionen lämnades in. Det pågår ständigt ett arbete i kommunhuset med massor av frågor, förklarar Viktoria Söderling.

Viktoria Söderling menar att det fanns en samsyn över partigränserna att det hedersrelaterade våldet skulle utredas.

– Men när det gäller själva genomförandet ville inte vi blanda in barn och att de skulle frågas ut på det sätt som Moderaterna ville. Där skiljde vi oss åt. Vi var också väldigt tydliga med att det aldrig var aktuellt när vi besvarade motionen, säger Viktoria Söderling.

I Tierps kommun är Centerpartiet bäst med 15 inlämnade motioner, tätt följd av Moderaterna med 13 motioner under den här mandatperioden.

– Vi vill något med Tierp - det är därför vi lämnar in våra motioner med förslag på hur vi kan förändra och utveckla kommunen, säger Sara Sjödal.

Även Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har varit relativt aktiva i motionsarbetet med åtta respektive sju motioner medan Folkpartiet lämnat en motion.