Många av landets vattendrag, sjöar och kuster är övergödda och en av orsakerna är utsläpp från enskilda avlopp. Tierps kommun gör nu en granskning för att hitta avlopp som är otillräckliga.

– Vi har börjat tillsynsarbetet i känsliga områden längs Tämnarån och runt de grunda vikarna vid Ledskär och Karlholm. Men hela kommunen kommer att bli berörd efter hand, säger Leif Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Tierps kommun.

Majoriteten av kommunens vattendrag är övergödda. Vikarna vid Ledskär och Karlholm är i sämst skick och har en så kallad otillfredsställande ekologisk status, enligt den regionala Vattenmyndigheten.

Artikelbild

| Brister. Den här fastigheten har inte ett godkänt avlopp, efterom det endast finns en tvåkammarbrunn.

– Grunda kustvikar är känsliga, eftersom det är dålig omsättning på vattnet där, säger Leif Johansson.

Planen är att granska 200 avlopp om året i ett tioårigt projekt. Totalt finns 4000 enskilda avlopp i kommunen, varav hälften uppskattas behöva åtgärdas eftersom de inte har tillstånd eller är för gamla.

– Viktigast är att så snart som möjligt få bort alla wc-avlopp som saknar rening efter slamavskiljaren. Sådant direktutsläpp är olagligt, och har varit så sedan 1969. Vi uppmanar därför fastighetsägare som vet att de har gamla wc-avlopp att kontakta oss på kommunen.

Lagstiftningen om enskilda avlopp har sett likadan ut länge, även om reningskraven har ökat på senare år. Men lagarna har framför allt tillämpats vid nybyggen och många har kunnat ha kvar sina gamla avlopp trots att de är otillräckliga.

– Myndigheterna har kontinuerligt jobbat för att få åtgärdstakten att öka. Problemet är att många drar sig för att fixa sina avlopp eftersom det är så dyrt. Tyvärr finns inga billiga lösningar, säger Leif Johansson.

Kostnaderna varierar mellan 30- och 80 000 kronor, ibland ännu mer. Fastighetsägaren får normalt två år på sig att åtgärda avloppet. Därefter kan det bli belagt med vite.

– Vitet ligger alltid högre än vad åtgärden kostar, eftersom det ska fungera som påtryckningsmedel. Det ska vara dyrare att inte göra något alls.

Huruvida fastighetsägaren har råd eller ej tar lagen inte hänsyn till.

– När man köper en bostad får man ha det enskilda avloppet i åtanke. Om det inte är godkänt får man räkna med att behöva åtgärda det. Mäklaren eller säljaren är inte skyldig att berätta om det, utan det är köparens eget ansvar att kolla upp.

Under hösten kommer kommunen att fortsätta med tillsyn av avlopp runt Lövstabuktens inre områden och längs Tämnarån mellan Tierp och Karlholmsbruk.