– Då vi inte får något gehör kan det bli aktuellt att vi agerar själva och börja bevaka området och "skugga" ungdomar som rör sig runt huset för att ha koll på dem, säger Mats Ek, av de boende i den aktuella bostadsrättsföreningen på Stationsgatan.

Bränder, hot, stök om nätter och vandalisering har pågått kvälls- och nattetid i fem månader, enligt Anders Gåhlin som bor i samma hus som Mats Ek.

De förklarar att det är ett gäng med ungdomar i åldrarna 11 till 20 år som ställer till med problemen.

– För en tid sedan eldade några av dem vid inblåset till en ventilationstrumma vid huset. Det var bara tur att elden inte spred sig in ventilationssystemet och huset - då hade det gått illa, säger Anders Gåhlin.

Både Anders Gåhlin och Mats Ek har vid ett stort antal tillfällen gjort polisanmälningar. Anders Gåhlin har även gripit ett antal ungdomar på bar gärning när det befunnit sig i huset och stökat och gjort åverkan.

– Jag har även namn och personnummer på flera av dem som varit här och bråkat. Uppgifterna har polisen fått när jag gjort mina anmälningar, säger Anders Gåhlin.

Båda upplever att de hamnat i en återvändsgränd där varken polisen eller kommunen agerar och försöker stävja problemen.

– Vi har fått rådet att vi ska polisanmäla och kontakta kommunen - men trots att vi gör det så upplever vi att ingenting händer, säger Mats Ek.

I samband med tisdagens kommunfullmäktige gick Mats Ek upp i talarstolen under allmänhetens frågestund och berättade om problemen och frågade vad kommunen gjorde för att få stopp på dem.

Det socialdemokratiska kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson förklarade att de pågår ett arbete mellan kommun och polis i frågan.

Mats Ek konstaterar att han inte sett några spår av det arbetet.

– Det var väl ungefär det svar jag väntat mig. Ett tomt och innehållslöst svar utan några som helst visioner och idéer om hur vi vill ha det i vårt samhälle, menar Mats Ek.

UNT träffar Mats Ek och Anders Gåhlin i trapphuset vid aktuella bostadshuset. Under samtalet ansluter flera boende. Alla har samma bild av läget att ett gäng med ungdomar som vandaliserar, hotar och förstör.

En boende i huset har satt upp eget inbrottslarm på grund av problemen och en annan kan inte sova på grund att allt nattligt stök i huset.

Samtliga menar att problemen kräver både långsiktiga åtgärder från sociala myndigheter liksom kortsiktiga polisiära lösningar.

– Vi känner till problemen vid stationsområdet och ska ha extra polisiär närvaro där och träffa de boende vid Stationsgatan. När vi får in anmälningar med namn och personnummer på minderåriga så ska dessa gå vidare till de sociala myndigheterna för åtgärder, säger Kjell-Åke Ederyd, kommunpolis i Tierp.