– En enig styrelse i Tierpsbyggen har gjort bedömningen att det här är den bästa lösningen när det gäller att värna det kulturhistoriska värdet i de här byggnaderna, säger Bengt-Olov Eriksson.

I juli i år gick Tierpsbyggen ut med att brukslängorna från 1700-talet på Norrgatan och John Lundbergs väg, vid klockstapeln och den stora dammen, skulle säljas. Totalt handlar det om 28 lägenheter som Tierpsbyggen vill ha 9,9 miljoner kronor för.

Under budgivningen, som skötts av en lokal fastighetsmäklare, har flera bud kommit in. Det högsta är 10,6 miljoner kronor och har lagts av AB Hem, ett fastighetsbolag från Oppboga utanför Fellingsbro, som jobbar med förvaltning av kulturhistoriska hus till ett värde av 300 miljoner kronor. AB Hem kommer dock inte att få köpa brukslängorna.

Det blir istället det lokala fastighetsbolaget Jumpher Fastighetsutveckling AB från Karlholm som lagt ett bud på 10 miljoner tjugotusen kronor som kommer att få köpa brukslängorna. Köpeavtalet mellan Tierpsbyggen och Jumpher Fastighetsutveckling AB är ännu inte undertecknat.

– Vi har tittat på två olika faktorer, dels anbudsbeloppen som kommit in men även på de företag som lagt buden. I det här fallet väger det över till Jumphers fördel som är ett lokalt företag som redan har fastigheter i Karlholm och känner orten. Vi bedömer också att det här är det bästa alternativet när det gäller både fastigheten och ortens framtida utveckling, säger Bengt-Olov Eriksson.

Annika Backlund från AB Hem ställer sig frågande till beslutet.

– Bevis behövs för påståendet att en lokal aktör skulle vara bättre. Bevisbördan åligger styrelsen när man påstår att mindre lokal aktör med sjutton lägenheter förvaltar Karlholmsbruk bättre än större aktör inriktad på kulturmärkta och naturnära hus i fem län på fjorton orter, säger Annika Backlund.

Hon menar också att Tierpsbyggen bryter mot kommunallagen om otillbörligt gynnande av enskild genom att välja Jumphers bud som är 580 000 kronor lägre än AB Hems.

Bengt-Olov Eriksson delar inte den uppfattningen.

– Vi har kontrollerat hur det förhåller sig med kommunallagen med vår kommunjurist och vi behöver inte sälja till högstbjudande. Däremot får vi inte sälja till ett belopp som är lägre än marknads- eller taxeringsvärdet för den aktuella fastigheten. I det här fallet är det inte heller aktuellt att vi gör det, säger Bengt-Olov Eriksson.