Jens Frank är viltforskare och arbetar med övervakning och kartläggning av det svenska vargbeståndet på Grimsö forskningsstation som är en del av Statens lantbruksuniversitet.

– Jag har gått igenom vårt arkiv över vargar och vi har inte något registrerat DNA-prov om en hanvarg i norra Uppland, säger Jens Frank.

Enligt Jens Frank kan det betyda att det är en varg som inte är kartlagd och känd av Grimsö forskningsstation sedan tidigare.

Artikelbild

| Den varg som sköts i Tierps ska nu DNA-testas för att genetisk profil och revirursprung ska kunna fastställas.

– Men det kan också vara så att vi har uppgifter om den här vargen, men då måste vi jämföra den skjutna vargens DNA mot de uppgifter vi har i vårt register, förklarar Jens Frank.

När kommer den analysen att ske?

– Så snart vi får ett DNA-prov och har möjlighet så kommer vi att analysera det. Just nu pågår den årliga varginventeringen och vi genomför även en mängd analyser från den, säger Jens Frank.

När DNA-provet är klart kan det gå att fastställa från vilket revir vargen kommer, genetisk profil samt dennes betydelse för att minska inaveln i vargstammen.

Artikelbild

| Enligt Sebastian Olofsson (brun jacka) som är vilthandläggare på länsstyrelsen i Uppsala län är det inte ovanligt att vargar vandrar långa sträckor.

– Man kan beskriva det som att vi har stamtavlor där vi kan pricka av var landets olika vargar hör hemma genetiskt, berättar Jens Frank.

Utifrån de uppgifter som Jens Frank har om vargens storlek och kön så är hans bedömning att det troligen rör sig om en ung varg som är ett eller två år gammal.

– Vargen rör sig över stora områden och det är möjligt att det här kan vara en varg som vandrat långt. Så det är omöjligt att säga vilket revir den här kommer ifrån.

Jens Frank förklarar att Grimsö forskningsstation har DNA-uppgifter i sin databas om en varghona som rör sig i norra Uppland.

– Den varghona som vi registrerat i norra Uppland ska ha rört sig en lång sträcka och kommer ursprungligen från ett revir i Värmland, förklarar Jens Frank.

Om den skjutna vargen bara var på väg att passera Tierp eller etablera sig i området är svårt att säga i dag, menar Jens Frank.

– Även här kan DNA-testet ge mera vägledning, säger han.

Sebastian Olofsson som är vilthandläggare på länsstyrelsen i Uppsala län förklarar att det finns flera exempel på vargar från Glamsen-reviret, ligger på gränsen mellan Uppsala län och Gävleborg, som rört sig långa sträckor.

– En varg hittades långt upp i Norrland medan en annan spårades till Västmanland och en tredje till Oslotrakten, berättar Sebastian Olofsson.