– Så kan det förstås bli, men nu måste vi först noga gå igenom domen och sedan rådgöra med vår klient, säger en av mannens försvarare, advokat Alexander Norman.

Försvaret hade på måndagseftermiddagen bara hunnit ögna igenom hovrättens dom, som är på nästan 100 sidor. Alexander Norman vill avvakta med kommentarer kring innehållet i domen, men konstaterar att den går på tvärs mot 41-åringens och försvarets uppfattning att inga av de åtalade gärningarna kan bedömas som våldtäkter.

– Fler av gärningarna har bedömts som våldtäkter av hovrätten, men samtidigt har hovrätten samma uppfattning om det sammanlagda straffvärdet som tingsrätten, säger Alexander Norman.

Åklagarna överklagade tingsrättsdomen med förhoppning att få ett besked om när sexbrott som uteslutande sker på nätet kan bedömas som våldtäkter. Kammaråklagare Annika Wennerström hade på måndagen bara hunnit få en översiktlig bild av hovrättens dom men välkomnar utslaget:

– Mitt intryck är att domen visar på en gedigen tankegång som kan ge bra och konkret ledning för framtida fall, säger hon.

Hon konstaterar att domstolen i betydligt fler fall än tingsrätten rubricerat brotten som våldtäkt, vilket är i linje med åklagarnas överklagande. Annika Wennerström utesluter ändå inte att det kan bli aktuellt med ett överklagande till HD:

– Vi har hela tiden sagt att det är viktigt för kommande praxis att få målet prövat så att det står sig. HD är ändå HD, så jag stänger inte dörren för en begäran om prövning där, säger Annika Wennerström.