Mannen drev sedan tidigare ett HVB-hem på annan plats i landet när han hösten 2015 öppnade ett boende i Norduppland som tog emot ett 15-tal ungdomar. Något tillstånd för verksamheten hade emellertid inte utfärdats, vilket uppmärksammades av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Mannen åtalades men nekade till brott och förklarade bland annat att han sökt tillstånd och inte haft för avsikt att begå något brott. Sedan det visat sig att HVB-hemmet öppnat utan tillstånd avslogs mannens tillståndsansökan.

Tingsrätten slår nu fast att boendet drevs utan tillstånd och dömer mannen för brott mot socialtjänstlagen till 30 dagsböter. Samtidigt får hans firma, som drev verksamheten, företagsbot på 5 000 kronor, vilket är den lägsta nivån. Åklagaren hade yrkat på 50 000 kronor i företagsbot för firman.

Vid rättegången hävdade mannen bland annat att han upplyst kommunerna om att han väntade på tillståndsbeslutet och att läget för flyktingmottagandet var kaotiskt vid årsskiftet 2015-2016, med olika besked varje dag från myndigheterna. Enligt domstolen spelar ingen av de invändningarna någon roll för bedömningen av hans skuld.