Bakgrunden till domen handlar om en hundägare som låtit sin hund springa lös hemma på gården medan han varit och jobbat.

När länsstyrelsens inspektörer i augusti 2016 gjorde en djurskyddskontroll noterade de att det fanns en mängd med trasiga möbler, maskiner, glasbitar och vassa metallföremål på gården som innebar en skaderisk för hunden. Vidare menade länsstyrelsen att hunden måste ha ett uppvärmt utrymme att vara på om det blev för kallt utomhus.

Ett par månader senare gjorde inspektörerna en ny kontroll på gården. I samband med denna menade de att hundägaren inte tagit bort några av de föremål som hunden skulle kunna skada sig på samt att han inte ordnat med något inomhusutrymme där hunden kunde hålla till om det blev för kallt ute.

Detta ledde till att ett nytt beslut fattades som innebar att hundägaren skulle få betala viten på totalt 11 000 kronor om han inte åtgärdade de fel som fanns på gården, enligt länsstyrelsen.

Hundägaren menade att han åtgärdat de brister som länsstyrelsen pekat på och överklagade beslutet det till förvaltningsrätten, som dock valde att gå på länsstyrelsens linje.

Även det beslutet överklagades av hundägaren, den här gången till kammarrätten.

I sin dom säger nu kammarrätten att hundägaren skött sig när det gäller det uppvärmda platsen, men att det fortfarande finns problem med vassa föremål på gården som måste åtgärdas för att hunden inte ska skada sig.