– Det saknas ett tillstånd för att ha skärmen uppställd, säger Erika Rydegren, jurist på länsstyrelsen i Uppsala.

Skylten syns väl från motorvägen och på kvällstid lyser den upp ganska ordentligt i området kring Dragon Gate vid E4:ans avfart mot Älvkarleby. Både på sociala medier och i kontakt med myndigheter har bilister som passerat skylten ventilerat synpunkter och menat att den bländar och kan vara en trafikfara.

– Det har kommit in anmälningar från bilister, både till oss på länsstyrelsen samt Trafikverket, att den här skylten ska störa trafiken, säger Erika Rydegren.

Artikelbild

| Olle Larsson är vd och huvudägare till Sisyforsgruppen som äger Dragon Gate.

Enligt Erika Rydegren har länsstyrelsen startat en utredning om skyltens framtid.

Det är företaget Sisyfosgruppen som äger Dragon Gate. Från företagets sida menar man att det inte krävs något tillstånd från länsstyrelsen för en mobil skylt som står tillfälligt uppställd på den egna marken.

– Däremot vill vi inte störa trafiken och därför har vi justerat både färger och sänkt ljusstyrkan med nittio procent på skärmen för att bilister inte ska bli störda av skylten, säger Olle Larsson, som är huvudägare till Sisyfosgruppen.

Erika Rydegren menar att det inte finns något lagrum som säger att man inte behöver tillstånd för att ställa upp en mobil skylt som den vid Dragon Gate.

– Det där är ett påstående som inte stämmer. Vi har kontaktat fastighetsägaren för att den ska lämna in uppgifter om skärmens prestanda, storlek, placering och hur länge den stått där och hur länge den blir kvar. Det är uppgifter som vi behöver inför ett eventuellt tillståndsgivande, förklarar Erika Rydegren.

Däremot kan tidsaspekten och hur länge skylten ska vara uppställd påverka om det behövs ett tillstånd, enligt Erika Rydegren.

Även Trafikverket är inkopplat på ärendet. De har redan haft personal på plats som varit kritiska till skärmens placering.

– De är experter när det gäller de trafiktekniska detaljerna och de kommer att göra en bedömning om skärmen stör trafiken där den är placerad i dag samt om det överhuvudtaget är möjligt att placera en skärm på platsen ur trafiksynpunkt, förklarar Erika Rydegren.

Även kommunen som har ett tillsynsansvar för skylten är inkopplat på ärendet.

Kan det vara så att ni kräver att skärmen tas ned tillfälligt under er utredning?

– Det är en fråga för Kronofogden och vi har än så länge inte haft någon kontakt med dem i det avseendet, säger Erika Rydegren.