– Jämfört med många andra kommuner har vi en gynnsam situation som gör att vi inte har några problem att försörja våra VA-abonnenter med dricksvatten, säger Bengt-Olov Eriksson.

Han förklarar att vattenläget i dag är så pass bra i kommunen att man säljer en del av överskottet till Östhammars kommun som har problem med sin dricksvattenförsörjning.

Det centerpartistiska oppositionsrådet Sara Sjödal har varit kritisk i media och ifrågasatt om kommunen har en nödplan om dricksvattnet skulle sina i kommunen.

Artikelbild

| Bengt-Olov Eriksson (S), kommunalråd i Tierp.

Bengt-Olov Eriksson delar inte Sara Sjödals kritik.

– I dag ser vi inga problem med dricksvattenfrågan, men skulle vi hamna i en sådan situation har vi beredskapsplaner och reservvattentäkter som vi kan ta i drift. Så jag ser inget behov av att vi ska behöva jobba fram en särskild nödvattenplan, säger Bengt-Olov Eriksson.

Det oroliga väderläget med omväxlande sol och värme samt regn följs noggrant av en beredskapsgrupp i kommunen.

– Vi stämmer av läget veckovis och tittar hur vädret kan påverka bland annat tillgången på vatten och risken för bränder. På det senaste mötet låg en hel del fokus på de skador som söndagens regnväder orsakade, säger Helena Carlsson, tillförordnad kommundirektör i Tierps kommun.

Artikelbild

| Sara Sjödal (C), oppositionsråd Tierps kommun.

Helena Carlsson berättar också att i Örbyhus har den första av totalt fem planerade vattenkiosker där allmänheten kan hämta vatten nu tagits i drift.

– Vattenkioskerna är en del av vår beredskap och här kan kommunmedborgare hämta vatten vid behov, säger Helena Carlsson.