och

Speciellt drabbat är Norduppland där kraftfulla vindar slitit ner både grenar och stora träd under natten och morgonen. Som mest var 4 500 hushåll utefter Upplandskusten strömlösa. Att det dessutom råkar vara midsommarafton har inte gjort det lättare att skaffa fram personal som kan åtgärda problemen, berättar Peter Stedt vid Vattenfalls pressjour.

– Men nu har vi folk ute. Vi hoppas att problemen ska vara lösta under tidig eftermiddag. De starka vindarna har gjort att grenar och på vissa ställen även träd har fallit ned på ledningarna. Det har lett till kortslutningar som sedan fortplantat sig från de större ledningarna till de mindre, säger Peter Stedt.

Under natten och morgonen har en stor mängd träd fallit i Norduppland. Bland annat har väg 778 från Skärmarbo till Konradslund drabbats, liksom väg 735 mellan Fillsarby och Lövstabruk samt 777-an vid Lövstabruk där träd fallit tvärs över vägen.