– Det fokus som finns i dag är på en utveckling av tätorten Tierp och att bygga en storstad i miniatyr där - den tanken delar inte vi. Jag tror även att många kommunmedborgare tycker samma sak, säger Joakim Larsson, förstanamn på partiets lista till kommunvalet i Tierp.

Han konstaterar också att det ekonomiska läget är allvarligt och att kommunen i år sannolikt kommer att redovisa ett stort minusresultat. Han menar att det finns flera faktorer som en utbyggnad av förskolan och ökade kostnader för migrationen och Individ- och familjeomsorgen påverkat resultatet negativt. Samtidigt som de ekonomiska siffrorna lyser rött behövs en utbyggnad av den offentliga servicen på många håll i kommunen, menar SD:s förstanamn.

– Det finns efterfrågan på offentlig service på andra platser än Tierps köping och då är det vårt uppdrag som kommunpolitiker att ta ansvar för det, säger Joakim Larsson.

Han menar att det är viktigt att man i det kommunala detaljplanearbetet även inkluderar landsbygden och hur den ska kunna utvecklas. Han lyfter bland annat fram behovet av flera skolor på landsbygden som en förutsättning för att flera ska vilja bosätta sig där.

Joakim Larsson berättar att det är många lokala medlemmar som engagerat sig i partiet och hjälpt till under valrörelsen.

I dag är SD det tredje största partiet i Tierps kommun och Joakim Larssons hoppas på ett ännu högre väljarstöd i söndagens val.

Hur ser ni på att samarbeta kring den politiska makten i Tierps kommun?

– Det är samma sak som på riksnivå. Vi kan tänka oss att diskutera samarbeten med de partier som öppnar upp för det. Rent politiskt ligger vi nog närmast Moderaterna och Kristdemokraterna, säger Joakim Larsson.