– Lägenheterna har redan kostat kommunen en himla massa pengar och mera lär de kosta om vi inte får några ekonomiska lösningar på detta, säger Sara Sjödal, centerpartistiskt kommunalråd.

Sedan 2016 hyr Tierps kommun de 54 enrumslägenheterna i Högbergsparken av Tierpsbyggen för cirka fyra miljoner kronor per år. Den hyra som kommunen betalar motsvarar en månadshyra på knappt 6 000 kronor per månad per lägenhet.

Det är i huvudsak elever, från andra kommuner som gått crossprofilen på Högbergsskolan, som hyrt lägenheterna. De har betalat 4 500 kronor per månad i hyra för en lägenhet. Hyra har de betalat de nio månader av året som de gått i skolan.

Artikelbild

| Roger Kjetselberg, vd för Tierpsbyggen.

– Den hyra som eleverna betalat har motsvarat kvadratmeterhyran för en nyproducerad lägenhet hos Tierpsbyggen, förklarar Roger Kjetselberg, vd för Tierpsbyggen.

Han förklarar vidare att i de fyra hyresmiljonerna även ingått kostnader för städning och biutrymmen som inte lagts ut på elevernas hyra.

Om samtliga 54 lägenheter varit uthyrda hade det inneburit hyresintäkter på cirka 2,2 miljoner kronor årligen för kommunen. Vid full beläggning hade minusresultatet hamnat på runt 1,8 miljoner kronor årligen för kommunen, enligt Sara Sjödal.

Nu har dock långt ifrån alla lägenheter varit uthyrda, vilket innebär att det negativa resultatet sannolikt är ännu högre. Enligt vad UNT erfar är i dagsläget bara 15 lägenheter uthyrda. Avtalet mellan kommunen och Tierpsbyggen löper i ytterligare 14 år - till 2032, enligt Roger Kjetselberg.

Artikelbild

| Sara Sjödal (C), kommunalråd.

– Det finns ett juridiskt bindande avtal som vi ska följa, även om det sägs upp, säger Roger Kjetselberg.

Nu ska crossprofilen läggas ned på Högbergsskolan. Något som sannolikt innebär att många av de elever som gått crossprofilen kommer att lämna skolan och lägenheterna.

Från den nya politiska ledningen är budskapet nu tydligt - lägenheterna får inte stå tomma och kosta pengar. De ska nu istället hyras ut till allmänheten.

Fram till nu är det Högbergsskolan själv som skött uthyrningen av lägenheterna på Högbergsparken. Den uppgiften kommer nu att flyttas över till Tierpsbyggen.

– Vår bedömning är att vi inte kan ta ut en högre hyra än de 4 500 kronor som gäller i dag. Skulle vi lägga oss på en högre nivå så skulle vi kunna bli anmälda till Hyresnämnden för att vi tar ut överhyror, säger Roger Kjetselberg.