– I samband med undersökningar som vi gjort har vi hittat fuktskador i både byggnadens konstruktion samt i köksutrymmena på skolan, förklarar Roger Kjettselberg, vd för Tierps kommunfastigheter.

Vid två olika tillfällen har bolaget hittat fuktskador, dels i samband med undersökningen av byggnadens konstruktion samt i samband med en planerad ombyggnation av köket på skolan.

– Omfattningen av de fuktskador vi hittat gör att vi måste evakuera skolan för att kunna börja riva ordentligt för att se omfattningen av skadorna, säger Roger Kjettselberg.

Artikelbild

| Roger Kjettselberg är vd Tierps kommunfastigheter.

På tisdagen var det två stundtals upprörda möten på skolan där föräldrar, skolpersonal­ och representanter från Tierps kommunfastigheter deltog. Under mötet fick föräldrarna veta att skolan kommer att evakueras och att de barn som går i årskurs ett till sex kommer att flyttas till andra skolor i kommunen till höstterminen.

Eleverna komma att flyttas till Aspenskolan i Tierp och Tallbacksskolan i Månkarbo till höstterminen 2018.

– När det gäller de barn som går i förskolan så blir de kvar i kyrkbyn i nya paviljonger som vi har beställt, säger Roger Kjettselberg.

Enligt Roger Kjettselberg visar mätningar som gjorts att det i dag inte finns några luftproblem i varken förskolan eller skolans lokaler.

– Vi har ändå som en extra trygghetsåtgärd valt att ställa ut luftrenare i alla skollokaler. De kommer att finnas där till evakueringen är genomförd, förklarar Roger Kjettselberg.

I augusti, då alla elever ska vara ute ur lokalerna, kommer undersökningarna att påbörjas på bred front av en extern konsult.

Under senhösten, troligen i november 2018, hoppas Roger Kjettselberg att man ska ha alla provsvar klara så att man kan gå vidare med frågan om kyrkskolans framtid.

– Erfarenheten säger att den här typen av problem ofta brukar var större än vad man trott från första början, säger Roger Kjettselberg.

Han ser tre olika alternativ när det gäller kyrkskolans framtid, antingen renoverar man det som är fuktskadat eller så river man delar eller hela skolan.

– Om vi renoverar eller river delar och bygger nytt så handlar det om ytterligare något års stängning innan den kan öppna igen, förklarar han.

Är skolan däremot i så dåligt skick att beslutet blir att den måste rivas, då är situationen oklar om det blir en ny skola i Tierps kyrkby.

– Hamnar vi i det läget blir det en fråga för våra politiker att besluta om vi ska investera i en ny skola eller inte, säger Roger Kjettselberg.