En våldshandling begås och huvudpersonen får stå till svars i en monolog baserad på en del av Hasse Alfredsons bok "En ond man". Premiären är om en vecka på Lövstabruks Orangerieteater.

– Det är en fantastisk historia. Hasse Alfredson kunde verkligen skildra bilder i ord, säger Anders Axelsson som i flera månader har nött in texten tills den, och karaktären, fick liv.

– Pjäsen är en och en halv timme lång och jag är den enda på scen, så det var mycket text att "banka in", säger Anders Axelsson. Att lära sig sluta tänka som Anders och istället börja tänka som "idioten" gav en viss schizofren känsla medger han med ett skratt.

Artikelbild

| För tredje året sker föreställningen på Lövstabruks Orangerieteater.

Det är omgivningen som kallar pjäsens huvudperson för "idiot". I dag skulle vi möjligen kalla honom för autistisk, vilket också ger sin speciella prägel på både texten och de perspektiv som förmedlas. För även om begreppet idiot är förlegat så är huvudpersonens tankar mera tidlösa. Vad är ondska och varför behandlar vi våra medmänniskor som vi gör? Huvudpersonen får sova bland djuren, vilket han går med på då han accepterar sin omgivnings resonemang om att det är där han hör hemma. Men det är huvudpersonen själv som får stå till svars för den våldshandling han begår i föreställningen.

– En stor del av historien handlar om viljan att bli accepterad för den man är, men pjäsen är också ett försvarstal. Han vill rättfärdiga det han har gjort, säger Anders Axelsson och menar att pjäsen både fyller en med glädje och sorg.